گل گرت بیل؛ رئال مادرید 2 - 0 آلاوز

گرت بیلگل دوم رئال مادرید را به ثمر رساند. ......

گرت بیل گل دوم رئال مادرید را به ثمر رساند.

تگ ها


لالیگا فوتبال