گل گیدو پیزارو ، سویا 3 - 3 لیورپول

گیدو پیزارو گل تساوی سویا را به ثمر رساند. ......

گیدو پیزارو گل تساوی سویا را به ثمر رساند.

 

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال