گل یویا اوساکو؛ ایران 0 - 1 ژاپن

یویا اوساکو دروازه ایران را باز کرد....

گل اول ژاپن به ایران را تماشا می کنید.