گوشه‌هایی از عملکرد «لوکاس مورا» در پی‌اس‌جی

در این ویدیو مروری داریم بر منتخبی از فرارهای دیدنی و گلها و حرکات تکنیکی لوکاس مورا بازیکن برزیلی پیشین تیم پیاسجی در پیراهن این تیم فرانسوی ......

در این ویدیو مروری داریم بر منتخبی از فرارهای دیدنی و گل‌ها و حرکات تکنیکی «لوکاس مورا» بازیکن برزیلی پیشین تیم پی‌اس‌جی در پیراهن این تیم فرانسوی.