گوپرو؛ دست و پنجه نرم کردن دین جکسون با رودخانه خروشان

در این ویدیو با یکی از برترینهای رشته کایاک یعنی دین جکسون همراه میشویم تا در رودخانه تنایا کریک منطقه یلواستون با دوربین گوپرو به ماجراجویی بپردازیم ......

در این ویدیو با یکی از برترین‌های رشته کایاک یعنی دین جکسون همراه می‌شویم تا در رودخانه تنایا کریک منطقه یلواستون با دوربین گوپرو به ماجراجویی بپردازیم.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس