گوپرو؛ دوری در پیست «جزیره فیلیپ» با موتورمسابقات موتوجی‌پی

در این ویدیو سری به کشور استرالیا و پیست جزیره فیلیپ میزنیم تا این پیست را از زاویه دید دوربین گوپروی نصب شده بر روی یکی از موتورهای مسابقات موتوجیپی تماشا کنیم ......

در این ویدیو سری به کشور استرالیا و پیست «جزیره فیلیپ» می‌زنیم تا این پیست را از زاویه دید دوربین گوپروی نصب شده بر روی یکی از موتورهای مسابقات موتوجی‌پی تماشا کنیم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس