گوپرو؛ فوتبال فری‌استایل معلق میان آسمان و زمین

دو فریاستایلر تصمیم میگیرند تا در حرکتی نو، زمانی که میان آسمان و زمین معلق هستند تکنیکهای فوتبال فریاستایل را اجرا کنند ......

دو فری‌استایلر تصمیم می‌گیرند تا در حرکتی نو، زمانی که میان آسمان و زمین معلق هستند تکنیک‌های فوتبال فری‌استایل را اجرا کنند. ادامه این داستان دیدنی و جالب را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


ویدئو فوتبال