گوپرو؛ لحظات برتر مسابقات فرمولا دریفت اس‌تی‌ال

در این ویدیو از زاویه دید دوربین آنبورد و دوربین پهباد نگاهی داریم به لحظات دیدنی در مسابقات فرمولا دریفت استیال ......

در این ویدیو از زاویه دید دوربین آنبورد و دوربین پهباد نگاهی داریم به لحظات دیدنی در مسابقات فرمولا دریفت اس‌تی‌ال.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس