گوپرو؛ پرواز با عقاب در استادیوم فوتبال

در این ویدیوی جذاب و دیدنی یک استادیوم فوتبال را از زاویه دید دوربین گوپرویی که یک عقاب آن را با خود حمل میکند در برفراز استادیوم پرواز میکند تماشا میکنیم ......

در این ویدیوی جذاب و دیدنی یک استادیوم فوتبال را از زاویه دید دوربین گوپرویی که یک عقاب آن را با خود حمل می‌کند در برفراز استادیوم پرواز می‌کند تماشا می‌کنیم.

تگ ها


ویدئو فوتبال