گوپرو: پرواز با مارشال میلر در قاب 360 درجه

صحنههایی بدیع از پرواز با یکی از معروفترین متخصصان رشته پرواز با وینگسوت در قاب 360 درجه که اوج پیشرفت تکنولوژی و ورزش را همزمان نشان میدهد ......

صحنه‌هایی بدیع از پرواز با یکی از معروفترین متخصصان رشته پرواز با وینگسوت در قاب 360 درجه که اوج پیشرفت تکنولوژی و ورزش را همزمان نشان می‌دهد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس