گوپرو؛ یک دور در پیست «چَنگ» در تایلند

در این ویدیو سوار بر یکی از موتورهای مسابقات مکوتوجیپی به پیست چَنگ در کشور تایلند میرویم و این پیست را از زاویه دید دوربین گوپروی نصب شده روی موتور میبینیم ......

در این ویدیو سوار بر یکی از موتورهای مسابقات مکوتوجی‌پی به پیست چَنگ در کشور تایلند می‌رویم و این پیست را از زاویه دید دوربین گوپروی نصب شده روی موتور می‌بینیم.

تگ ها


اکستریم ویدئو اکستریم اسپورتس