گو پرو با مدعیان در روز اول «رالی داکار» (2017)

رالی مهیج داکار از روز گذشته در کشور پاراگوئه آغاز شده است. در این ویدئو با معروفترین شرکت کنندگان این دو ......

رالی مهیج داکار از روز گذشته در کشور پاراگوئه آغاز شده است. در این ویدئو با معروفترین شرکت کنندگان این دوره از مسابقات همراه شده و از دریچه دوربین گو پرو در ماجراجویی هایشان شریک می شویم.