گو پرو: 90 کیلومتر سرعت در مسابقات «دینگی دربی»

مسابقات جالب و دیدنی دینگی دربی انتهای هفته در رود موری برگزار شد. در حالیکه در بعضی از قسمت های رودخانه سرعت قایق ها ......

مسابقات جالب و دیدنی «دینگی دربی» انتهای هفته در رود موری برگزار شد. در حالیکه در بعضی از قسمت های رودخانه سرعت قایق ها به 90 کیلومتر در ساعت می رسید. در این قسمت از مجموعه بهترین های گو پرو هیجان خاص مسابقات دینگی دربی را از دید شرکت کنندگان تجربه کنید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس