گپ و گفت دله علی و کاکا

دو نفر از تکنیکی ترین بازیکنان فوتبال یعنی دله علی و کاکا صحبتشان گل انداخته و مشغول گپی دوستانه و مرور خاطرات سالهای گذشته هستند ......

دو نفر از تکنیکی ترین بازیکنان فوتبال یعنی دله علی و کاکا صحبتشان گل انداخته و مشغول گپی دوستانه و مرور خاطرات سالهای گذشته هستند. ما هم در این ویدیو با آنها همراه می شویم.

تگ ها


پیشنهاد مدال دله علی تاتنهام لیگ برتر فوتبال