گیگی , کازو و تورستن در آلاسکا هیولا را آزاد می کنند

......

سه تن از بهترین اسنوبورد سواران جهان کوه های پر برف آلاسکا را با اجرایی بی نظیر فتح می کنند و ماجرای خود را به زبان شعر می سرایند!