یادداشتی برای استقلال این روزها/...از بحران تا آرامش

......

 

به گزارش مدال، پنج شش  بازیکن فیکس تیم استقلال رفتند و البته  چند بازیکن جدید آمدند. تردیدی نیست مقصر اول ناکامی ها مدیران قبلی  باشگاه هستند اما مدیریت جدید و شفر هم  با خرید الحاجی گروها و برخی تصمیمات مدیریتی و فنی مقصر هستند. حالا استقلال در میانه رو به پایین جدول است و این محصول سریالی از اشتباهات که افتخاری و توفیقی آغازگر آن بودند و فتحی و شفر ادامه دهنده اش.


 این اشتباهات ادامه دارد و انگار تمام شدنی نیست. کمینه فنی که برای دخالت در کار شفر علم شده خود بزرگترین اشتباه است که خروجی اش جز تضعیف سرمربی و تلی  از مصاحبه  های حاشیه ساز نخواهد بود. حالا باشگاه خود به  اولین عامل تضعیف سرمربی به عنوان رکن اصلی تیم تبدیل شده، آن هم شفری  که فصل قبل در مقام ناجی قد علم کرد و از هیچی که تیم منصوریان تحویلش  داده بود  با چند تصمیم حساب شده و اتخاذ تاکتیکی که با پتانسیل موجود همخوانی داشت همه چیز ساخت. یکی از تصمیمات حساب شده شفر هم این بود که خیلی زود فهمید اصلی ترین علت ناکامی منصوریان سوای غوطه ور شدن در حواشی، بهم ریختن ترکیب تیم بود. او خیلی زود فاصله ده درصدی نفرات از هم به  لحاظ فنی را نادیده گرفت و دست به انتخاب ترکیبی درست  زد و به همان راه ادامه داد اما حالا شفر خود شده منصوریان و برای خروج از بن بست هر روز تغییراتی بویژه در خط میانی و حمله ایجاد کرده و هر بازی در فاز حمله با  آرایشی جدید و متفاوت تیم را به میدان می فرستد و همین  عامل مهمی شده تا تیمی  که تغییرات گسترده در  فاز حمله داشته دیرتر به وحدت و هماهنگی آرمانی برسد.

 اشتباه دیگر هم  این بوده که در استقلال خیلی زود به شفر کم اعتماد شده  اند. از باشگاه که کمیته فنی را علم کرده گرفته تا پیشکسوتانی که مصاحبه های شان از مدح شفر به نقد او تبدیل شده.
... و اینگونه استقلال  آغوش خود را برای بحران باز کرد و یک حذف آسیایی در کنار برخی ناکامی ها در لیگ دست به دست هم داد تا حالا  جایگاه شفر همچون قبل نباشد  و کمیته فنی هم آن را لرزان  کند. حالا این تیم بازی به بازی نفس می کشد. یک برد حکم آبی را دارد روی آتش و یک باخت و حتی  تساوی کافی است تا شعله های آتش بحران زبانه بکشد. در این میان چه کسی است که نداند قبل از روی کار آمدن مظلومی در کمیته فنی  عوامل فلان مربی اخراج شده در رسانه ها دست بکار شده و حاشیه ها تولید می کنند و دوستان و رفقای یک مربی سابق دیگر استقلال هم مدام در تمرین و اردو و سکو و رسانه زمزمه می کنند که فصل بعد فلانی دوباره می شود سرمربی و .....

حالا فردا در مسجد سلیمان  روز دیگری است برای آبی ها. ببازند همان جای جدول می مانند و حاشیه ها از پی هم تولید می شوند و ببرند با صعود به رده هفتم جدول جانی دوباره می گیرند. این بازی شاید سکوی پرتابی باشد برای شفر و اگر نتیجه مطلوب نباشد می تواند برایش بسیار  دردسر ساز باشد. این رو و آن روی سکه تفاوت زیاد است. به اندازه بحران تا آرامش

حسین قدوسی-سردبیر مدال

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال