یادداشتی برای میهمانان ناخوانده ورزشگاه آزادی؛شرمنده مان کردی بانو!

......

 

به گزارش مدال،بالاخره اتفاق افتاد...
سخت بود و پر ماجرا...
خیلی ها تلاش فراوانی کردند که باید دستشان را بوسید،عده ی کثیری هم تا می توانستند چوب لای چرخ گذاشتند(سپاس تنگ نظر!)
اما شد...
سرانجام آن جمعیت پنجاه درصدی عاشق فوتبال، توانستند از چند متری چمن آزادی را ببینند! بدون گریم و ریش دار شدن!!!!
باوقار آمدند و پرغرور بازگشتند و هیچ سنگی از آسمان نبارید!!!!
راستی بانو... چقدر شرمسارمان کردی!!!
می گویند ورزشگاهی که ما با توهین و دود سیگار و زباله های ریز و درشتمان آلوده می کنیم را مانند کاشانه ات، تمیز و آراسته نمودی...
ما که از چشم بادامی ها یاد نگرفتیم کاش از خجالت شما کمی به خود بیاییم...
بانو جان کاش این قصه ادامه پیدا کند و با حضورتان خشونت از بستر ورزشگاه رخت برکند و لطافت و مهر جایگزین.
خوش آمدید و امیدواریم خوش بمانید.

*نیما عراقی

تگ ها


لیگ برتر خلیج فارس فوتبال