یادداشت؛ در کنار شاهین، راه آهن و دارایی/ نفت در مسیر نابودی، بیدارش نکنید

به قلم عبدالصمد ابراهیمی روزنامه نگار و کارشناس حقوقی فوتبال نفت تهران خصوصي شده بود ......

به قلم عبدالصمد ابراهیمی روزنامه نگار و کارشناس حقوقی فوتبال 

نفت تهران خصوصي شده بود. خصوصي اما بدون انتقال رسمي سهام. بهنام پيشرو دعواي ثبت سهام داشت.پول هم كم و بيش مي داد. اداره كل ورزش تهران به ميدان آمد.تاجيك از مديران سابق باشگاه قيام كرد.به يكباره مالك پشت مالك پيدا شد. در هم شكننده هيمنه آمريكاي جهان خوار با برند كارواش جهانيان سر برآورد.تيمي را كه دايي آسيايي كرده بود به آسيا نرفت. اين آخر بازي نبود. چرخ كار چرخيد و چرخيد و چرخيد. هر روز خبر مي آمد يك طلبكار راي گرفته. طلبكاران پشت در باشگاهي صف كشيدند كه كسي در آن نبود.

تيم ليگ يكي شد.بدون صاحب و مالك. براي ليگ يك هم پا پيش ننهاد. امروز نفت بايد با سياه جامگان بازي مي كرد اما نفتي وجود نداشت. بازي نكرده باختند و با ادامه این روند و غیبت در لیگ یک ليگ سه از هم می شود .حالا نفت دراز به دراز كنار دارايي و شاهين و راه آهن و بانك ملي خوابيده. بيدارش نكنيد. اينجا خيلي ها  خوابند. جناب وزير نفت، مديران ارشد شركت نفت ، مالك يابان محترم. جداً خدا قوت. شما بُرديد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال