یادداشت ویژه مدال / محمدصلاح؛ عبور از خدایان آنفیلد؛ آیا او خدای عصر جدید است؟

همه آمده بودند، برای نمایش مردان کلوپ، برای تکه تکه کردن ستاره سرخ بلگراد ......

همه آمده بودند، برای نمایش مردان کلوپ، برای تکه تکه کردن ستاره سرخ بلگراد..

به گزارش خبرنگار مدال، اگر صلاح را خدای فعلی مرسی ساید بدانیم، مانند یک قصه که خدا را تعریف می کند، باید با خود بگوییم که خدایی که یکی یکی آن ستاره های بلگراد را از آن آسمان به این پایین ها، بر روی زمین فرود می آورد؛ پرت می کرد و پَرت... نمایش او در حدی بود که همگان مانند همیشه ستایشش می کردند، او را؛ محمد صلاح را...
ثانیه ها که سپری می شد؛ چشم ها که باز تر از همیشه بود، کَف های دو دست که بر هم اثابت می کرد و صدایش ندای تشویق ها بود، لب ها که بر هم می خورد و زبان ها که می چرخید، همه بیانگر این بود که صلاح و شرکا باری دگر آنی شدند که طرفداران آرزویش را می کردند، گویی آن ها فصل قبل را فراموش کردند، می خواهند هم لیگ را فتح کنند که به آرزوی طولانی بدیل شده و آن جام نقره ای دو گوش اروپایی را بالا سر ببرند که فصلی پیش از دستشان پرید و رفت...

هواداران چه می گفتند..

With Salah, We are the best..

( ما با صلاح بهترین هستیم.. ) ...
صلاح باری دگر درخشیده است، نمایش او این بار طعم دگری داشت، با طراوات_ بی ادعا_ بی ادا_ کارساز و تماشایی با به ثمر رساندن دو گل، یاد سوآرز تا اوون و رابی فاولر را زنده کرد، این بار با چاشنی یک" توفان" حیرت آور دیگر، زمانی که با بریتانیا بازگشت، همان روزهایی که با خود گفته بودیم پسرک رانده شده که حال بازگشته تا تمامی پاسخ خُرده گیران را بدهد، در اولین فصلش در لیگ جزیره ۳۲ بار فاتح دروازه ها شده بود، تا برایش کفش طلای لیگ برتر را به ارمغان آورد...
با این وصف که این فصل را، آهسته و آهسته، پیوسته و پیوسته مانند یک رَهرو، گذر کرد. با این حال که قلم های انتقاد برای او تیز شده بود، اما جان گرفت. ، با همان درخشش بی حصر: بُدو، دریبل کن، شوت بزن، پاس بده، زیر فشارها خونسرد بمان و در دشوارترین موقعیت ها ماموریتت را انجام بده..

صلاح تا به اینجای فصل، چه در اروپا چه در لیگ جزیره، روی هم رفته، در تمامی دیدار هایی که پیراهن قرمز های مرسی ساید را بر تن کرده، طی ۶۵ بازی، ۵۰ گل را به ثمر رسانده. آماری خیره کننده که در طول تاریخ، اساطیر لیورپول تعداد بازی هایشان بیش از صلاح بود، که توانسته بودند تعداد گل هایشان را به عدد ۵۰ برسانند..
تورس؛ طی ( ۸۴ ) بازی_  جان آلدریج طی ( ۸۷ ) دیدار_ یان راش افسانه ای با انجام همان ۸۷ بازی و سوآرز ۹۱ مسابقه توانسته بودند به این تعداد گل برسند، این در حالی است که پسرک مصری از بزرگانی چون ( اوون_فاولر_ کنی دالگیش و کیگان) هم عبور کرده است زیرا هیچ خدایی مانند صلاح چنان عملکرد تحسین برانگیزی را از خود به میراث نگذاشته است..یادمان نرفته صلاح مهاجم نوک نیست و در گوش بازی می کند. مهاجمان نوک را با گل های شان ارزیابی می کنیم و بازیکنان گوش را با کارآیی شان.

اگر این عملکردخیره کننده صلاح ادامه دار باشد و قصه اش را همانطور برایمان مانند قصه های پریان زیبا باشد، شاید روزگاری نامش بر آن دیوار های آنفیلد نقش ببندد و دست ها برایش به آسمان ها برود، صدای سوت ها برایش دل نشین بشود، تا این که روزی بنر هایی برای او به بالاها برود. بر روی آن بنر ها چه نوشته شده..؟

"You're my God"

( تو خدای من هستی..)..

به راستی که آیا صلاح خدای عصر جدید آن هاست..؟
به آینده خیره شوید..

 

ابوالفضل کریم آبادی ( صدر )

تگ ها


لیگ برتر فوتبال