یادداشت ویژه مدال/ میلان؛ آیه های باران شهر میلان؛ آفتاب در حال طلوع است ....

آن ها گاه و بیگاه همه را حیرت زده می کنند، گاهی برنده و گاهی بازنده؛ گاهی آخرین شکست آن ها را فراموش می کنیم و اوقاتی پایان تلخ دیدار قبلی شان جلوی چشمان می آید و می رود و نمی توانیم آن صحنه را پاک کنیم، تصاویری که سربازان ژنرال سرشان را پایین انداخته و لباس افسوس رو به دندان گرفته اند ......
آن ها گاه و بیگاه همه را حیرت زده می کنند، گاهی برنده و گاهی بازنده؛ گاهی آخرین شکست آن ها را فراموش می کنیم و اوقاتی پایان تلخ دیدار قبلی شان جلوی چشمان می آید و می رود و نمی توانیم آن صحنه را پاک کنیم، تصاویری که سربازان ژنرال سرشان را پایین انداخته و لباس افسوس رو به دندان گرفته اند ...

آن ها گاه و بیگاه همه را حیرت زده می کنند، گاهی برنده و گاهی بازنده؛ گاهی آخرین شکست آن ها را فراموش می کنیم و اوقاتی پایان تلخ دیدار قبلی شان جلوی چشمان می آید و می رود و نمی توانیم آن صحنه را پاک کنیم، تصاویری که سربازان ژنرال سرشان را پایین انداخته و لباس افسوس رو به دندان گرفته اند.. تا اینکه آفتاب طلوع کند و آن شب های نحس برود و برود...

به قلم نویسنده مدال؛ آن هشت بازی بود،چه در اروپا چه در لیگ شکست نخورده بودند، تا دربی، تا دلامادونینا، تا نبرد خدایان شهر میلان. آن گاه بود که گل ثانیه های پایانی زیر چشمان گتوزو را کبودتر و اشک را بر صورت طرفداران روسونری جاری کرد.
باخت در دربی چنان تاثیرگذار بود که آن ها در لیگ اروپا نمایش طنزآمیز دیگری را به برای طرفداران اجرا کردند و آن گاه بود که تب سکوهای خالی شده، ما را سرد کرد، از میلان و گتوزو، ما را غافل کرد از انتظارات طولانی نسبت به آن ها نسبت به میلان و گتوزو...

میلان، میلان است، ولی ژنرال گتوزو چی؟ او همان دیوانه دوست داشتنی است که به بلند پروازی اش دل بسته بودیم؟ مقصد آن ها گاهی به پرواز می رود و آن بالا های می رود و گاهی سقوط و سقوط اما پیروزی میلیمتری آن ها در شب گذشته کمی از تلخی های شکست قبلی را کاسته کرده است..
آن ها به مکان چهارم جدول رسیدند، آخرین باری که دو تیم شهر میلان جزو چهار تیم بالای جدول بودند، ما را به هشت سال قبل پَرت می کند. سالی که آن ها با آلگری قهرمان کالچو شدند و رقیب سنتی شان شش امتیاز کمتر در جایگاه دوم، آن روز ها یوونتوس غول بی چون چرای فعلی در مکان هفتم جدول جای داشت و چه در لیگ قهرمانان و چه در لیگ اروپا جایی نداشت، نه یوونتوس یک تیم کاملا زمستانی و بی برق بود، کاملا تاریک...

هیچ کارشناسی میلانی ها را قهرمان لیگ نمی داند، اما برای ارزیابی توانایی گتوزو در شکل بحشیدن را تیمی نو باید صبر کرد. بسیاری نمی توانند قله غایی شان را نسبت به فینال لیگ اروپا تعریف کنند، می توانند؟؟ اما برای طرفداران دیاولو پیروزی با گتوزو طعم دیگری دارد. او ساکت نیست. او تا اخرین لحظه می جنگد، گل پیروزی بخش رومانیولی جنگیدن تا آخرین قطره خون بود، نبود.؟

آن روزی که آمده همه ما کِیف کرده بودیم، طرفداران بنر به دست به استقبال او آمده بودند.

"Hai ragione qui"

"تو جایت همین جاست."

در سیاهه ناکامی ستارگان میلان بر روی نیمکتی که به آن ها وفا نکرده بود، اما برای گتوزو داغ بود و داغ تر شد...
با شعله هایی ترسناک و ترسناک تر..

آن روز ها میلان و ژنرالش را چگونه خواندیم..؟

گفته بودیم که ژنرال بازگشته است، او را تصدیق کنید یا انکار. سر آغاز بپنداریم یا پایان، او آمده است حتی اگر مانند دگر ستارگان که بر روی نیمکت میلان در پایان فرو رفتند، او آمده است تا نجات بدهد خانه ای را که در آن به هزاران آرزوی خود رسیده  و آمده تا به دگر آرزوهای خود برسد.
پس به شلیک سربازانش بنگرید.

زمانی که او در قامت بازیکن در میلان حضور داشت، در قسمتی از سکو ها او را چنین خطاب می کردند . (Rough ) به معنای خشن، افراطی های میلان در سوی دیگر فریاد می زدند ( Rhino, nerves ) به معنای کرگدن بی اعصاب؛ اما عاشقانش با تمام وجود چنین می گفتند،( General )..

میلان آن تیم بزرگ، همان هایی که روسونری می خوانیم و پُر افتخارترین تیم اروپایی ایتالیا تعریف شان می کنیم، آن ها را به شیطان گِره می زنیم و روایات خرافاتی ها را دنبال می کنیم، باز هم دوباره و دوباره...

میلان و شیطان؛ روایت خرافاتی ها..

زمانی که انجلو اسکولا در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۱ میلادی توسط بندیکت شانزدهم به‌سِمَت اُسقف شهر میلان منصوب شد، با هزاران سوال مذهبی مواجه شد، که مردم شهر  جمع شده بودند و برایش نامه نوشته و از او سوال کرده بودند،  آن هم خیلی زیاد و تنها سوالی که چشمانش را گِرد کرد، این بود.

"آهای دیوانه خدا پرست! آیا شیطان شهر میلان بیدار می شود؟ تیم من سرد است! آتش می خواهد، به گرمای شدید دیاولو نیاز داریم.

انجلو پاسخ داد: نگران نباش! یک دیوانه دیاولو شما را زنده می کند و گرمایش آن قدر زیاد است که رقیبان شما را ذوب کند!

افراطی ها به گتوزو لقب دیوانه دادند، یک بی اعصاب، یک کرگدن و شاید به جواب انجلو رسیدیم؛ یک دیوانه که دیاولو ما را بیدار کرده است.

بسیاری می خندند؛ نیش و کنایه می زنند؛ مگر شیطان بیدار می شود؟ ولی برای جواب آن کافی است بگوییم که به موزه سن سیرو بروند، افتخارات را مشاهده کنند، داستان میلان ما را بخوانند که از هر تیمی دگر بیزار شوند، بعد به جواب نامه اسکولا برسند که قاب شده است و آن را بخوانند و تیم فعلی گتوزو را با گفته هایش تطبیق بدهند، قطعا ایمان خواهند آورد.

آیا شما ایمان نیاورده اید؟؟؟

✍نویسنده؛ ابوالفضل کریم آبادی ( صدر )