یادداشت پژمان راهبر؛ چشم‌های از دست رفته!

پژمان راهبر سردبیر سایت ورزش 3 در صفحه شخصیاش برای اتفاق تلخی که برای یک هوادار استقلال افتاده است یادداشتی نوشت و به مسوولین فدراسیون انتقاد کرد ......

 پژمان راهبر سردبیر سایت ورزش 3 در صفحه شخصی‌اش برای اتفاق تلخی که برای یک هوادار استقلال افتاده است یادداشتی نوشت و به مسوولین فدراسیون انتقاد کرد.
اگر می توانید چشم اسماعیل را برگردانید. اگر می توانید، تقویم را برگردانید به عقب تر، یک ماه، دوماه، سه ماه پیش تر. وقتی که در سفرهای مکرر به خرمشهر ، پیش بینی نمی کردید ممکن است اصرار به نمایش (احترام به ارزش ها) و ابراز وجود، چشم یک جوان را بگیرد . وقتی که می خواستید (و می خواهید) با کلمات مقدسی مثل خون شهدا برای خودتان پله و پل بسازید و فکر نمی کنید به عاقبت برگزاری یک مسابقه در مکان ناامن. اصلا ما می رویم برای‌تان ریش گرو می گذاریم تا بازهم باشید اما جان عزیزتان با جان و روان مردم بازی نکنید. آنها طفلکی اند و بی دفاع. مظلومند و بی اقبال که زندگی‌شان به مدیریت شما گره خورده است . 
کاش می شد تقویم را برگرداند. اگر می شد برمی گرداندیم به جایی که هیچ کدام‌تان نباشید. یک جایی که همه چیز از سر نو . یا حداقل جایی که اسماعیل راضی به شغل اش جوشکاری پنج شنبه نکوبد و بیاید به ورزشگاه نفت و گاز تا این اتفاق لعنتی زندگی اش را سیاه کند.  کاش به صحرا شده بودی هیزم بیاوری. اسماعیل، کاش باز اذنی بود که کارد نبرد، یا مهربان تر از آن بودیم که چشمی از تو بگیریم.

تگ ها


استقلال فوتبال