یادی از تصادف وحشتناک «رابرت کوبیکا» در گرند پری کانادا 2007

در آستانه گرندپری کانادا در سال 2017 یادی از تصادف شدید رابرت کوبیکا در همین پیست در سال 2017 داشته باشیم ......

در آستانه گرندپری کانادا در سال 2017 یادی از تصادف شدید رابرت کوبیکا در همین پیست در سال 2017 داشته باشیم. تصادفی ترسناک که خوشبختانه آسیب چندانی به کوبیکا وارد نکرد.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس