یادی از جدال «نادال» و «فدرر» در فینال «اوپن استرالیا» 2009

رافائل نادال و راجر فدرر دو اسطوره تنیس دنیا پس از مدت ها موفق شدند به یک فینال گرند اسلم دیگر صعود کنند و باید با یکدیگر روبرو شوند این دو آخرین بار در اوپن استرالیا در سال 2009 بود که در فینال مقابل هم قرار گرفتند و نادال موفق شد این بازی رو 3-2 پیروز شود و قهرمان این مسابقات شود ......

رافائل نادال و راجر فدرر دو اسطوره تنیس دنیا پس از مدت ها موفق شدند به یک فینال گرند اسلم دیگر صعود کنند و باید با یکدیگر روبرو شوند این دو آخرین بار در اوپن استرالیا در سال 2009 بود که در فینال مقابل هم قرار گرفتند و نادال موفق شد این بازی رو 3-2 پیروز شود و قهرمان این مسابقات شود. صحنه های جذاب و دیدنی از این جدال تاریخی این دو سطوره رو با هم می بینیم.