یادی از دیدار تاریخی انگستان -اسکاتلند (یورو96)

انگلستان و اسکاتلند روز جمعه یکی از حساس ترین دیدارهای دور جدید مقدماتی جام جهانی روسیه را برگزار خواهند کرد ......

انگلستان و اسکاتلند روز جمعه یکی از حساس ترین دیدارهای دور جدید مقدماتی جام جهانی روسیه را برگزار خواهند کرد. به این بهانه یادی از دیدار تاریخی دو تیم در مسابقات یورو 96 داشته باشیم.

تگ ها


فوتبال