یادی از دیدار دیدنی برزیل- انگلستان (2003)

به بهانه دیدار دوستانه دو قدرت فوتبال جهان یادی از دیدار قبلی شان در سال 2003 داشته باشیم ......

به بهانه دیدار دوستانه دو قدرت فوتبال جهان یادی از دیدار قبلی شان در سال 2003 داشته باشیم. جایی که دو تیم در نهایت به تساوی دو بر دو رسیدند.

تگ ها


فوتبال