یادی از رابونای استثنایی «نیمار»

نیمار در سال 2015 در چالشی دیدنی شرکت کرد و با این رابونای استثنایی همه را به وجد آورد ......

نیمار در سال 2015 در چالشی دیدنی شرکت کرد و با این رابونای استثنایی همه را به وجد آورد.

تگ ها


Neymar da Silva Santos Júnior پاری سن ژرمن لوشامپیونه فرانسه فوتبال