یادی از رکورد استثنایی «کوبی براینت» در سال 2006

دوازده سال پیش در همین روزها کوبی براینت، ستاره بسکتبال آمریکا موفق شد در بازی برابر رپترز به تنهایی 81 امتیاز بدست آورد و نام خود را در تاریخ بسکتبال آمریکا ثبت کند ......

دوازده سال پیش در همین روزها کوبی براینت، ستاره بسکتبال آمریکا موفق شد در بازی برابر رپترز به تنهایی 81 امتیاز بدست آورد و نام خود را در تاریخ بسکتبال آمریکا ثبت کند.

تگ ها


بسکتبال