یادی از قهرمانی « لوئیس همیلتون » در گرندپری کانادا 2016

تنها دو روز به آغاز گرندپری کانادا باقی مانده است. به این مناسبت به مسابقات سال قبل در هم ......

تنها دو روز به آغاز گرندپری کانادا باقی مانده است. به این مناسبت به مسابقات سال قبل در همین پیست برگردیم . جایی که لوئیس همیلتون موفق شد در مسابقه ای حساس عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس