یادی از ناک اوت شدن تاریخی «کودی گاربارنت» برابر «جرل هاج» (فوریه 2012)

در اولین قسمت دیدارهای برتر تاریخ مسابقات NAAFS به سال 2012 بر می گردیم و ناک اوت شدن سریع کودی گاربرانت در برابر جرل هاج را می بینیم ......

در اولین قسمت دیدارهای برتر تاریخ مسابقات NAAFS به سال 2012 بر می گردیم و ناک اوت شدن سریع کودی گاربرانت در برابر جرل هاج را می بینیم.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس