یادی از گل به یادماندنی «دیگو مارادونا» مقابل لاتزیو در سال 1984

مارادونا چه در رده ملی و چه در رده باشگاهی در تیم ناپولی لحظات خاطره انگیزی را در ذهن فوتبال دوستان ثبت کرده است ......

مارادونا چه در رده ملی و چه در رده باشگاهی در تیم ناپولی لحظات خاطره انگیزی را در ذهن فوتبال دوستان ثبت کرده است. این گل مربوط به فصل 85/1984 در لیگ ایتالیا است که او موفق شد بدون نگاه کردن به دروازه گلی دیدنی مقابل لاتزیو به ثمر برساند.