یارکشی احمدی نژاد و روحانی بین استقلالی ها و پرسپولیسی ها

کری احمدی نژاد برای روحانی و پرسپولیس...

حضور احمدی نژاد در دیدار استقلال و العین در حالی که استقلال در زمان او به رده 55 جهان رسیده و قهرمان ایران بود یک جور کری فوتبالی بود برای روحانی و پرسپولیس