یواخیم لوو: بواتنگ برای بازی برابر فرانسه در دسترس نخواهد بود

ژروم بواتنگ با اینکه به دلیل مصدومیتبازی برابر سلتیکدر مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا همچنینبازی برابر دورتموندبوندس لیگا را از دست داده بود به اردوی تیم ملی آلمان برای انجام دو بازی دوستانه این تیم برابر انگلیس و فرانسه از سوی یواخیم لوو، دعوت شد اما این بازیکن تنها در این مدت توانسته تمرینات سبک را انجام دهد و بازی شب گذشته تیمشبرابر انگلیسرا نیز به دلیل مصدومیت از دست داد ......

ژروم بواتنگ با اینکه به دلیل مصدومیت بازی برابر سلتیک در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا همچنینبازی برابر دورتموند بوندس لیگا را از دست داده بود به اردوی تیم ملی آلمان برای انجام دو بازی دوستانه این تیم برابر انگلیس و فرانسه از سوی یواخیم لوو، دعوت شد اما این بازیکن تنها در این مدت توانسته تمرینات سبک را انجام دهد و بازی شب گذشته تیمش برابر انگلیس را نیز به دلیل مصدومیت از دست داد. با تایید یواخیم لوو، سرمربی تیم ملی آلمان این بازیکن به مونیخ باز خواهد گشت.

لوو درباره وضعیت ژروم بواتنگ گفت:

هیچ ریسکی را روی بواتنگ نخواهیم کرد. او این هفته نتوانست به طور کامل در تمرینات حاضر شود و در عوض به درمان پرداخته است تا روز های یک شنبه و دو شنبه دوباره تمرینات سبک را شروع کند او به مونیخ باز می گردد و برای بازی برابر فرانسه در دسترس نخواهد بود.

تگ ها


اخبار روز ژرومه بواتنگ آلمان فوتبال