یووه ناامید از پوگبا، بدنبال آرون رمزی

باشگاه یوونتوس تکاپوی خود برای جذب آرون رمزی را آغاز کرده است. به گزارش خبرنگار مدال، باشگاه یوونتوس که بعد از ......
باشگاه یوونتوس تکاپوی خود برای جذب آرون رمزی را آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار مدال، باشگاه یوونتوس که بعد از ...

باشگاه یوونتوس تکاپوی خود برای جذب آرون رمزی را آغاز کرده است.
به گزارش خبرنگار مدال، باشگاه یوونتوس که بعد از تلاش های نافرجام اعلام کرده بدنبال جذب پوگبا نیست حالا برای جذب رمزی تلاش می کند.
یوونتوس به دنبال آماده سازی پیش قراردادی برای به خدمت گرفتن ستاره آرسنال، آرون رمزی است.
باید دید آنیلی و الگری در این پروژه موفق عمل خواهند کرد یا خیر.