یو اف سی فایت نایت؛ مبارزه کامل الکسی اولینیک - والت هریس / ویدیو

مروری بر مبارزه دو غول سنگین وزن یو اف سی که بسیار جذاب هم بود....

والت هریس موفق شد در رویداد امروز یو اف سی الکسی اولینیک کهنه کار را در 12 ثانیه ناک اوت کند. جریان کامل این مبارزه را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


یو اف سی ویدیو ویدئو رزمی ام ام ای الکسی اولینیک والت هریس UFC MMA هنرهای رزمی ترکیبی