یو اف سی فایت نایت؛ پیش مبارزه اولینیک – اووریم

به استقبال مبارزه الکسی اولینیک و الیستار اووریم در فایت نایت 149 می‌رویم...

الکسی اولینیک معتقد است مبارزه با اووردیم بسیار سخت است.

به گزارش مدال، الکسی اولینیک - الیستار اووریم در مبارزهی اصلی رویداد فایت نایت 149 در برابر هم قرار خواهند گرفت ؛اولینیک در تازه ترین مصاحبه ی خود اعلام کرده در تجربه ی تمرینیِ قبلی که با آوریم داشته است؛ نتوانسته اوریم را چوک یا سابمیشین کند .
اولینیک گفت: آخرین باری که با هم تمرین میکردیم 4-5 سال پیش بود؛ من نتونستم کاری بر روی اون انجام بدم ؛ حتی در زمینه گراپلینگ. من فکر میکردم در کشتی و تهاجم از او بهتر هستم اما نتونستم کاری از پیش ببرم؛ من نتونستم حرکتی که مُنتج به تسلیم یا چوک شدن اون بشه رو انجام بدم.اون دومبارزه با فابریسیو وردوم انجام داده؛ و وردوم هم نتونسته فنون تسلیمی رو بر روی اووریم پیاده سازی کند.
اووریم و اولینیک دو فایتری هستند که از بیشترین تجربه مبارزه در دسته ی سنگین وزن؛ در دنیایی ام ام ای برخوردار هستند؛اوریم 62 مبارزه و اولینیک در حال اماده شدن برای هفتادمین مبارزه ی خوداست. الیستار اعلام کرده انتظار ندارد این مبارزه به راند دوم کشیده شود.

تگ ها


رزمی فوتبال هنرهای رزمی ترکیبی