یو اف سی فایت نایت 120؛ بازنشستگی «مت براون» پس از پیروزی مقابل «دیگو سانچز»

مت براون پس از ناک اوت دیگو سانچز با ضربه ارنج در مصاحبه پس از مبارزه اعلام کرد که این آخرین مبارزه او در دنیای هنرهای رزمی است ......

مت براون پس از ناک اوت دیگو سانچز با ضربه ارنج در مصاحبه پس از مبارزه اعلام کرد که این آخرین مبارزه او در دنیای هنرهای رزمی است.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی