یو اف سی فایت نایت 120؛ شکست «نیت مارکوارت» برابر «سزار فریرا»

سزار فریرا برزیلی موفق شد با رای داوران مقابل نیت مارکوارت به پیروزی برسد و سومین شکست متوالی او در یو اف سی را رقم بزند ......

سزار فریرا برزیلی موفق شد با رای داوران مقابل نیت مارکوارت به پیروزی برسد و سومین شکست متوالی او در یو اف سی را رقم بزند.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی