یو اف سی فایت نایت 122؛ لحظه ناک اوت شدن «مایکل بیسپینگ»

مایکل بیسپینگ پس از شکست مقابل جورج سن-پیر این بار در کمال ناباوری مقابل کوین گاستالوم جوان تنها چند دقیقه پس از شروع مبارزه و در راند اول ناک لوت شد و دومین شکست پیاپی را تجربه کرد ......

مایکل بیسپینگ پس از شکست مقابل جورج سن-پیر این بار در کمال ناباوری مقابل کوین گاستالوم جوان تنها چند دقیقه پس از شروع مبارزه و در راند اول ناک لوت شد و دومین شکست پیاپی را تجربه کرد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی