یو اف سی فایت نایت 122؛ مبارزه کامل مایکل بیسپینگ – کلوین گاستالوم

در یک شب دیگر از سری مسابقات یو اف سی که این بار در شانگهای چین برگزار شد، مایکل بیسپینگ برای جبران شکست خود مقابل جورج سن-پیر این بار مقال کلوین گاستالوم جوان قرار گرفت که گاستالوم موفق شد در عین ناباوری با یک ناک اوت دیدنی بیسپینگ اسطوره ای را شکست دهد و دومین شکست متوالی رزمی کار انگلیسی رقم بخورد ......

در یک شب دیگر از سری مسابقات یو اف سی که این بار در شانگهای چین برگزار شد، مایکل بیسپینگ برای جبران شکست خود مقابل جورج سن-پیر این بار مقال کلوین گاستالوم جوان قرار گرفت که گاستالوم موفق شد در عین ناباوری با یک ناک اوت دیدنی بیسپینگ اسطوره ای را شکست دهد و دومین شکست متوالی رزمی کار انگلیسی رقم بخورد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی