یو اف سی فایت نایت 149؛ جدال کهنه کارها را اووریم برد!

مروری بر نتایج رویداد یو اف سی فایت نایت 149....

مبارزات رویداد یو اف سی 149 بامداد امروز برگزار شد و در مهمترین مبارزه الیستر اووریم موفق شد الکسی اولینیک را در راند اول ناک اوت کند. اولینیک در واقع جانشین وولکوف روس در این مبارزه شده بود و جدال را خوب شروع کرد. اما ووریم هلندی موفق شد با دفاعی خوب از حملات او عبور کند و در نهایت 15 ثانیه مانده به پایان راند اول رقیبش را شکست دهد.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی