یو اف سی فایت نایت 156؛ مبارزه کامل انریکه باربوزا - بابی موفیت/ ویدیو

جریان کامل مبارزه باربوزا و موفیت که بامداد امروز در آمریکا برگزار شد....

این دو مبارز اولین جدال بخش اصلی رویداد یو اف سی فایت نایت 156 را برگزار کردند و در نهایت باربوزا (16 برد، 4 شکست) توانست در پایان سه راند و با رای داوران برابر بابی موفیت (14 برد، 5 شکست) پیروز شود.