یو‌اف‌سی؛ منتخب مبارزات حبیب نورماگومدوف

حبیب نورماگومدوف مبارز روس یوافسی تا کمتر از دو ماه دیگر با کانر مکگرگور در رویداد یوافسی 229 مبارزه خواهد کرد ......

حبیب نورماگومدوف مبارز روس یو‌اف‌سی تا کمتر از دو ماه دیگر با کانر مک‌گرگور در رویداد یو‌اف‌سی 229 مبارزه خواهد کرد. او هم اکنون در دوران آماده‌سازی برای این مبارزه حساس به سر می‌برد. به همین مناسبت نگاهی داریم به منتخبی از مبارزات پیشین او.

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب هنرهای رزمی ترکیبی