یو اف سی 211: فرنکی ادگارد – یر رودریگز

در یکی دیگر از سری مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 211، مبارز جوان و آینده دار مکزیکی به مصاف مرد کهنه کار و آمریکایی رفت ......

در یکی دیگر از سری مبارزات اصلی رویداد یو اف سی 211، مبارز جوان و آینده دار مکزیکی به مصاف مرد کهنه کار و آمریکایی رفت. رودریگز امسال 25 سالگی خود را جشن می گیرد و یکی از پدیده های جدید یو اف سی محسوب می شود. فرنکی ادگارد که کشتی گیر زبردستی است در راند اول مبارزه رودریگز را غافلگیر کرد و با خاک کردن او مبارزه را تا حدی تمام کرد. ضربه های سنگین ادگارد باعث شد که چشم چپ رودریگز کاملا بسته شود و او را برای ادامه مبارزه دچار مشکل کند. در راند دوم و در حالی که چشم رودریگز در وضعیت وخیمی قرار داشت، ادگارد با خاک کردن دوباره او و زدن مشت های سنگین باعث شد که دکتران اجازه ادامه مبارزه به رودریگز را ندهند تا فرنکی ادگارد 35 ساله با ناک اوت فنی پیروز این دیدار شود.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس