یو اف سی 211: پیش نمایش جدال دوباره میوچیک - دوس سانتوس

تنها چند روز دیگر تا مبارزه حساس میوچیچ و دوس سانتوس باقی مانده است. میوچیچ قهرمان فعلی دسته سنگین وزرن است و دوس سانتوس ......

تنها چند روز دیگر تا مبارزه حساس «میوچیچ» و «دوس سانتوس» باقی مانده است. میوچیچ قهرمان فعلی دسته سنگین وزرن است و دوس سانتوس هم قهرمان سابق این دسته محسوب میشود. با یک پیش نمایش دیگر از این مبارزه حساس در UFC 211 با مدال همراه باشید.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس