یو اف سی 212: برایان کلر – ایوری آلکانتارا

برایان کلر حریف برزیلی خود را ناک اوت فنی کرد و پیروز این مبارزه در UFC 212 شد ......

«برایان کلر» حریف برزیلی خود را ناک اوت فنی کرد و پیروز این مبارزه در UFC 212  شد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس