یو اف سی 212: ویتور بلفورت – نیت مارکوارت

بهترین لحظات از امتیاز نهایی ویتور بلفورت مقابل نیت مارکورات از رویداد UFC 212 را در این ویدیو ببینید ......

بهترین لحظات از امتیاز نهایی «ویتور بلفورت» مقابل «نیت مارکورات» از رویداد UFC 212 را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس