یو اف سی 212: پائولو بوراشینیا – الوال بامبوشه

ضربات گوریلی بامبوشه در این مبارزه موثر نبود و پائولو بوراشینیا با ناک اوت فنی حریف نیجریه ای خود را شکست داد ......

ضربات گوریلی «بامبوشه» در این مبارزه موثر نبود و «پائولو بوراشینیا» با ناک اوت فنی حریف نیجریه ای خود را شکست داد. این مبارزه از سری رقابت های رویداد UFC 212 در دسته میان وزن بود.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس