یو اف سی 212: کارلوس جونیور – اریک اسپایسلی

آنتونیو کارلوس جونیور با قفل کردن گردن اریک اسپایسی و انجام تکنیک سابمیشن برنده این مبارزه در UFC 212 شد ......

«آنتونیو کارلوس جونیور» با قفل کردن گردن «اریک اسپایسی» و انجام تکنیک سابمیشن برنده این مبارزه در UFC 212 شد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس