یو اف سی 214؛ «تایرون وودلی» برای دومین بار از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد!

در یکی دیگر از مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی در یو اف سی 214، تایرون وودلی به مصاف دامیان مایا رفت ......

در یکی دیگر از مسابقات برای کسب عنوان قهرمانی در یو اف سی 214، تایرون وودلی به مصاف «دامیان مایا» رفت. مایا یک جوجیتسو کار حرفه ای است و در تمام بازی سعی بر زیر گرفتن و خواباندن تایرون وودلی به روی زمین داشت که با دفاع خوب وودلی همراه بود. تماشاگران تایرون وودلی را برای دومین بار به دلیل بازی دفاعی هو کردند. در نهایت تایرون وودلی با رای داوران پیروز این بازی شد و همچنان قهرمانی در این دسته را حفظ کرد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس