یو اف سی 214؛ شکست «دونالد سرونه» مقابل «رابی لالر»

در دیگر مبارزه از دسته سبک تر از میان وزن، رابی لالر موفق شد با تصمیم داوران پیروز شود و گام بلندی را در موفقیت های این دسته بر دارد ......

در دیگر مبارزه از دسته سبک تر از میان وزن، رابی لالر موفق شد با تصمیم داوران پیروز شود و گام بلندی را در موفقیت های این دسته بر دارد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس